Voedselveiligheid

Het uitvoeren van de HACCP-regelgeving stelt vele voedselverwerkende bedrijven voor problemen.
De onduidelijke eisen en de enorme papierwinkel leiden er vaak toe dat bedrijven niet aan de gestelde norm voldoen.
ArWi Facilities BV zorgt voor een snelle en praktische implementatie van HACCP-regels.

Voedselveiligheid-0Het systeem van ArWi Facilities BV is toepasbaar bij het Midden- en Kleinbedrijf, alsook instellingen.

ArWi Facilities zet niet alleen het systeem op binnen het bedrijf, zij begeleidt het bedrijf tevens bij de uitvoering. Het systeem wordt aangepast aan de specifieke bedrijfssituatie. Bij grote bedrijven kunnen de processen eventueel worden gecertificeerd.

Boeterapport.pdf

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende aanbieding

Contact