Alternatieve Technieken

Voor bestrijding van legionella is de zogenaamde ‘ladder van IenM’ van toepassing. De leidingwaterinstallatie moet te allen tijde voldoen aan de algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (NEN 1006).

Alternatieve Technieken 1 copyIndien voor legionellabestrijding een goede uitvoering van de installatie en uitvoering van goed beheer niet voldoende zijn gebleken mag volgens de ladder en in oplopende volgorde, thermisch beheer en/of de te toepassing van fysische technieken (UV, Ultrafiltratie en
AOT), elektrochemische technieken als koper/zilverionisatie en anodische oxidatie worden toegepast.

ICA-systeem 2015.05.20 ateca-nederlands
In de Drinkwaterwet wordt fysisch beheer zoals ultrafiltratie, microfiltratie en UV-desinfectie gelijkgesteld aan thermisch beheer. Voor de toepassing van anodische oxidate en koper-zilver-ionisatie wordt verwezen naar de daarbij behorende beoordelingsrichtlijnen. Toepassing van Alternatieve Technieken kan ook bij nieuwbouw worden toegepast. Een voordeel van bijvoorbeeld toepassing van fysische techniek is dat onder strikte voorwaarden, en bij gebleken effectiviteit, het beheer kan worden versoepeld en een lagere warmwatertemperatuur is toegestaan. ArWi Facilities B.V. kan u adviseren en is leverancier van Alternatieve Technieken.

Elektrochemische technieken als koper/zilverionisatie en anodische oxidatie mogen uitsluitend in prioritaire installaties worden toegepast.


Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende aanbieding

Contact

 

Alternatieve Technieken 2