Legionellapreventie

Ter voorkoming van de verspreiding en vermeerdering van Legionella-bacteriën dienen bedrijven / organisaties die eigenaar zijn van warmwatervoorzieningen, collectieve drinkwatervoorzieningen en huishoudwatervoorzieningen en eigenaren van collectieve leidingnetten een risico-analyse uit te voeren en, op basis van deze analyse, een beheersplan op te stellen.

In het kader van de Algemene Zorgplicht uit de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Regeling Legionellapreventie blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor het waterleidingnet en het beheer ervan.

De werkgebieden van ArWi Facilities B.V. gaan verder dan alleen drink- en warm tapwater. ArWi Facilities B.V. kan u, op het gebied van legionellapreventie, adviseren op het gebied van watervoerende installaties zoals:

  • Collectieve drink- en huishoudwatervoorzieningen;
  • Natte koeltorens;
  • Klimaat installaties (bijv.luchtbevochtiging);
  • Zwem- en badwatersystemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende aanbieding.

Contact