NEN 1006 Inspecties en advisering installaties

Uw leidingwaterinstallatie dient te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. In een goed ontworpen en gerealiseerde installatie zullen beheersmaatregelen en onderhoudstaken geminimaliseerd zijn. Een niet correct uitgevoerde installatie gaat al in de beginfase uit van onnodige beheers- en onderhoudstaken en dus onnodige kosten.

Een goed ontworpen en gerealiseerde installatie zal duurzaam, kostenbesparend en uit het oogpunt van drinkwater hygiëne en –veiligheid betrouwbaarder zijn.

ArWi Facilities B.V. kan ondersteunen in een juist ontwerp en een juiste realisatie van leidingwaterinstallaties. Wij voeren NEN 1006 inspecties uit waarbij uw installatie op alle onderdelen van de NEN 1006 getoetst wordt. Na deze inspecties wordt u voorzien van een duidelijke en overzichtelijke rapportage. Tevens kunnen wij zorg dragen voor eventuele noodzakelijke aanpassingen. Neem vrijblijvend contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende aanbieding

Contact