Controle Terugstroombeveiligingen (Keerklepcontrole)

Beveiligingstoestellen vormen een zeer essentieel onderdeel van de leidingwaterinstallatie. Deze zogenaamde terugstroom- en procesbeveiligingstoestellen (zoals bv. keerkleppen) zorgen ervoor dat ongewenste vloeistoffen vanuit bepaalde toestellen (die direct zijn aangesloten op de leidingwaterinstallatie) niet kunnen terugstromen in de leidingwaterinstallatie.
Eveneens dienen beveiligingstoestellen geïnstalleerd te zijn bij leidingdelen (bv. een aansluitleiding t.b.v. een brandslanghaspel) waarin sprake is van langdurige stagnatie van het water vanwege het onregelmatige gebruik van het leidingdeel/tappunt, dit i.v.m. legionellapreventie.

terugstroombeveiligingJaarlijkse controle beveiligingstoestellen
In Waterwerkblad 1.4G staat beschreven welke beheersmaatregelen en taken uitgevoerd dienen te worden om aan de zorgplicht t.b.v. de collectieve leidingwaterinstallatie te voldoen.

Waterwerkblad 1.4G, artikel 4, geeft aan dat terugstroom- en procesbeveiligingstoestellen (zoals keerkleppen, beluchters, onderbrekers, inlaatcombinaties) jaarlijks op goede werking gecontroleerd dienen te worden. Niet controleerbare terugstroombeveiligingen dienen 10-jaarlijks vervangen te worden.

Waterwerkblad 1.4G, artikel 18, beschrijft de drie goedgekeurde en toegestane methodes voor het controleren van keerkleppen: de conventionele methode, de onderdruk methode en de overdruk methode.

Video controle terugstroombeveiliging:

In Waterwerkblad 3.8 staat beschreven welke beveiligingstoestellen geïnstalleerd dienen te zijn in de leidingwaterinstallatie om het risico op eventuele vervuiling van de collectieve leidingwaterinstallatie en eventueel het publieke distributienet van het Waterleidingbedrijf, te vermijden.

ArWi kan deze controle van terugstroombeveiligingen (keekleppen) en het vervangen van niet controleerbare terugstroombeveiligingen voor u verzorgen. Na uitvoering ontvangt u een duidelijke en overzichtelijke rapportage.

Controle terugstroombeveiligingenHet jaarlijks controleren van de beveiligingstoestellen wordt door ArWi Facilities BV geheel onafhankelijk en conform de methoden zoals beschreven in Waterwerkblad 1.4G uitgevoerd.
De controle wordt uitgevoerd met inachtneming van de NEN 1006, de Waterwerkbladen en de
ISSO 55.1 en 55.2 publicaties door opgeleide inspecteurs.

Tijdens de uitvoering wordt rekening gehouden met de uitvoering en het gebruik van de installatie.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende aanbieding

Contact