Drinkwater hygiëne en Drinkwaterveiligheid

Ten aanzien van de uitvoering van leidingwaterinstallaties geldt in Nederland de norm NEN 1006: “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties”. In deze norm zijn dus de algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties omschreven. Eisen waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volks- gezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. Eisen dus uit het oogpunt van drinkwater hygiëne en drinkwaterveiligheid.

In de waterwerkbladen wordt een nadere uitwerking gegeven van de NEN 1006.

Afhankelijk van de indeling in risicoklasse van uw installatie zal uw installatie eens in de 3, 6 of 9 jaar gecontroleerd worden. Tijdens deze inspecties (controles) wordt er niet alleen gekeken naar legionellapreventie maar ook naar drinkwaterveiligheid in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van terugstroming van mogelijk verontreinigd water naar het openbare net.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende aanbieding

Contact