ArWi Facilities en WeL Inspectie gaan fuseren.

logo-arwi wel-inspectie

ArWi Facilities en WeL Inspectie gaan fuseren.

In de zomer van 2017 is via diverse media kanalen bekend gemaakt dat WeL Inspectie en ArWi Facilities, twee ambitieuze en innovatieve adviesbureaus, de handen in een hebben geslagen. Het afgelopen jaar heeft deze stap geleid tot een waardevolle uitwisseling van kennis en ervaring en het uitvoeren van gezamenlijke projecten.

Deze positieve ervaringen hebben ertoe geleid om deze samenwerking naar een hoger niveau te tillen. Met ingang van 1 januari 2019 zullen WeL Inspectie en ArWi Facilities fuseren. Na de fusie gaan beide bedrijven samen verder als WeL Inspectie. WeL Inspectie maakt onderdeel uit van de WeL Groep.

De fusie is voor beide bedrijven een mooie stap richting de toekomst. Door de fusie kunnen wij een nog breder en completer pakket aan diensten leveren, waarbij een optimale landelijke dekking is gegarandeerd. De kernwaarden kennis, kwaliteit en transparante communicatie blijven onverminderd hoog in het vaandel staan.

WeL Inspectie voert werkzaamheden onder het procescertificaat ten aanzien van Legionellapreventie- en advies voor collectieve leidingwaterinstallaties uit. Daarnaast is WeL Inspectie VCA gecertificeerd. De continuïteit in kwaliteit is hierdoor gegarandeerd.

Na de fusie kunnen wij binnen ons bedrijf de volgende diensten leveren:

  • Legionella monstername en advisering
  • Chemische reinigingen
  • Thermische reinigingen
  • Technische aanpassingen
  • Controle terugstroombeveiligingen
  • Legionella risicoanalyse en opstellen beheersplannen (Drinkwater; Proceswater, Zwembadwater)
  • Klimaat onderzoeken
  • Microbiologische luchtonderzoeken

Als u vragen heeft over de fusie of over onze diensten, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk. De Servicedesk is te bereiken onder telefoonnummer 030-2090950 en via het e-mailadres info@wel-inspectie.nl.